top of page
ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
ด้วยการรู้จักและเข้าใจตัวเอง

Embrace your true self,

recognize your patterns,

and recalibrate your mind

to create a happier and more fulfilling life 

Why is it important to know yourself?
รู้จักและเข้าใจตัวเองไปเพื่ออะไร?

AC_FINAL LOGO Transparent-12.png

ใช้ชีวิตอย่างอิ่มเต็มและมีความหมาย

โค้ชอาร์ต จุฬาลักษณ์

Self-Discovery Coach for Self and Soul Development

เมื่อเรารู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตัวตนของเราว่าเราเป็นใคร เราเกิดมาทำไม เรียนรู้จุดประสงค์ของการเกิดมาของจิตวิญญาณของเรา ตระหนักเห็นคุณค่าภายในตัวเอง ยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเอง และเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริง จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิ่มเต็มจากภายใน สร้างความสุขขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง และชัดเจนกับทิศทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้น

AC_FINAL LOGO Transparent-12.png

พัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์กับคนรอบตัว

เมื่อเรารู้จักและเข้าใจตัวเอง เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นต่อตัวเอง และความเข้าใจนี้ก็จะส่งผลให้เราพัฒนาทักษะในการรู้จักและเข้าใจผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน เราจะสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยหัวใจได้ดีขึ้นด้วยธรรมชาติของความเข้าใจแบบที่ไม่ได้ต้องฝืนใจ เราจะสามารถเปิดหัวใจรักและยอมรับคนอื่นได้มากขึ้น จากการที่เราเปิดหัวใจรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงได้มากขึ้น

AC_FINAL LOGO Transparent-12.png

รับมือกับสถานการณ์ในชีวิตได้ดีขึ้น

การเรียนรู้และทำความเข้าใจความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตัวเอง จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกการเกิดขึ้นของความสุขและความทุกข์ภายในเรา เมื่อเราตระหนักเห็นและเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นของอารมณ์ เราจะสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น Break Pattern ของกลไกอัตโนมัติที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ภายในเรา เมื่อเราสามารถปรับมุมมอง มองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้น เราจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เข้ามากระแทกในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น รวมถึงการตัดสินใจในการเลือกลงมือทำสิ่งใดๆ ในชีวิตได้อย่างมั่นใจและมั่นคงจากภายในมากยิ่งขึ้น

Transforming your life

from within

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความแข็งแรงจากจิตภายใน
โดย "การทำความรู้จักและเข้าใจตัวเอง"

ผ่านการผสมผสานของศาสตร์ทางด้านตะวันตกและตะวันออก ศาสตร์จิตวิทยา ปรัชญา ศาสตร์แห่งการบำบัดที่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ศาสตร์พลังงาน Energy Healing ต่างๆ รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณ

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของตัวเองแบบองค์รวม

สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ มีความสุขและเติบโตอย่างยั่งยืน

DSC01534.jpg
AC_FINAL%20LOGO%20Transparent-01_edited.

เกี่ยวกับ โค้ชอาร์ต จุฬาลักษณ์ ชีวรัตนาพันธ์
Self-Discovery Coach for Self and Soul Development

"ตั้งแต่เด็กจนโต อาร์ตทำชีวิตตัวเองได้ดีมาตลอด...ดีอย่างที่สังคมและคนรอบตัวคาดหวังไว้ อาร์ตมีทุกอย่างแบบที่ตั้งใจไว้ แต่กลับไม่มีความสุข ตื่นมากับความรู้สึกว่างเปล่า เพราะภาพที่เราวาดฝัน สิ่งที่เชื่อมาตลอดว่า ถ้าทำได้แล้ว ชีวิตจะดี ทุกความเชื่อและจุดหมายปลายทางที่เคยยึดถือไว้ เมื่อไปถึงจุดนั้น ถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเรา..."

Self-Discovery Programs

Private Coaching (บริการโค้ชชิ่งแบบตัวต่อตัว)

Integrative Life Coaching (บริการโค้ชชิ่งแบบผสมผสาน)

106109843_168147828046309_4967990557464388342_n.jpg

Workshop: Finding Fulfillment In Life (เวิร์คช็อปค้นหาสิ่งสำคัญของชีวิต)

I felt that she truly understood me as a person, understood the journey that I was and am still on. She uses her heart to listen and with her certification in many areas, she is able to provide suitable tools and frameworks that are best for that person at that time.

โค้ชชี คอร์ส Integrative Life Coaching

bottom of page