top of page

"การรู้จักและเข้าใจตัวเอง คือ จุดเริ่มต้นแห่งความสุข"

 

- โค้ชอาร์ต

"ตั้งแต่เด็กจนโต อาร์ตทำชีวิตตัวเองได้ดีมาตลอด..ดีอย่างที่สังคมและคนรอบตัวคาดหวังไว้

อาร์ตมีทุกอย่างแบบที่ตั้งใจไว้ แต่กลับไม่มีความสุข ตื่นมากับความรู้สึกว่างเปล่า เพราะภาพที่เราวาดฝัน สิ่งที่เชื่อมาตลอดว่า ถ้าทำได้แล้ว ชีวิตจะดี ทุกความเชื่อและจุดหมายปลายทางที่เคยยึดถือไว้ เมื่อไปถึงจุดนั้น ถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเรา

อาร์ตเชื่อว่ามีผู้คนอีกมากมายที่ทำตามเงื่อนไขของชีวิต จนลืมตัวเองไปในสมการ

  • หลายคนเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ทายาทธุรกิจ จนไม่มีโอกาสได้เติมเต็มความฝันของตัวเอง

  • หลายคนติดอยู่กับหน้าที่การงานที่ตัวเองไม่ได้รัก จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร สนใจสิ่งไหน ต้องการอะไร อะไรใช่เรา ไม่ใช่เรา

  • หลายคนค้นพบสิ่งที่ตัวเองรัก ทุ่มเทกับการสร้างธุรกิจให้เติบโตยิ่งใหญ่ จนสุขภาพร่างกายไม่ไหว Work ไร้ Balance ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรากำลังวิ่งตามหาอะไรอยู่

อาร์ตก้าวข้ามความรู้สึกเคว้งคว้างว่างเปล่ามาได้ ด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง ออกจาก Comfort Zone ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ใช้เสียงของใจตัวเองนำทาง ปลุกตัวเองขึ้นมาให้ตื่นจากกรอบเดิมๆ เริ่มออกเดินทางค้นหาความหมายของชีวิต กลับเข้ามาดูภายในใจตัวเอง กลับมาคุยกับตัวเอง กลับมาทำความรู้จักและเข้าใจตัวเอง ค้นหาตัวเองว่าเราคือใคร ชีวิตเราต้องการอะไรจริงๆ กันแน่

ด้วยความรักในการเรียนรู้ของตัวเองเป็นทุนเดิม อาร์ตมีโอกาสได้ศึกษาองค์ความรู้มากมาย ตั้งแต่แนวคิดทางธุรกิจ การบริหารคน ระบบงาน การเงิน การตลาด จนถึงศาสตร์ของมนุษย์ การพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Mind, Body, Spirit, Heart, Emotion, Energy) ซึ่งรวมถึงศาสตร์พลังงานบำบัดและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

การเรียนรู้เหล่านั้นได้เปิดประตูพาอาร์ตเริ่มเข้าไปสัมผัสภายในใจตัวเอง เข้าถึง Aspiration ของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนผู้คนสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายใน หันกลับเข้ามาที่ตัวเอง ทำความรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใคร เราเกิดมาเพื่ออะไร เราต้องการอะไร อะไรคือกลไกความสุขและทุกข์ของเรา ผ่านองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ผ่านกระบวนการ ผ่านเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาชีวิตไปลองผิดลองถูกเองกับทุกเรื่อง

อาร์ตเชื่อว่าการได้เริ่มเดินทางกับชีวิตของตัวเองจากภายใน จะช่วยพาคุณไปค้นพบกับคุณค่าและความหมายของชีวิตของตัวเองจริงๆ ไม่ใช่เพียงมายาคติอย่างที่สังคมบอกมา

 

จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา อาร์ตได้เรียนรู้ว่า ยิ่งเรารู้จักและเข้าใจตัวเอง เรายิ่งมีความสุขและรู้สึกเป็นอิสระ เห็นคุณค่าของการมีชีวิต คุณค่าของเวลาและการดำรงอยู่

มาร่วมเดินทางค้นพบความสุขในแบบฉบับของตัวเอง รักและยอมรับธรรมชาติในแบบที่เราเป็น

ร่วมเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันนะคะ"

โค้ชอาร์ต

Self-Discovery Coach for Self and Soul Development

เกี่ยวกับ โค้ชอาร์ต จุฬาลักษณ์​ ชีวรัตนาพันธ์, CPA 
 
ประสบการณ์การทำงาน:
  • กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท AlphaPlus Accounting Advisory Group จำกัด

การศึกษา:

  • ปริญญาโท Master in Business Administration (MBA), Questrom School of Business, Boston University

  • ปริญญาตรี Bachelor of Accounting (International Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Qualification ที่เกี่ยวข้อง:

  • Certified NLP Master Coach, Certified NLP Master Practitioner, Certified Time Line Therapy™ Master Practitioner, Certified Master Life Coach, Designing Your Life Certified Coach, Certified Integrative Nutrition Health Coach, MBTI Certified Practitioner, Certified Passion Test Facilitator, Certified Passion Test Facilitator for Kids and Teens, The Emotion Code Certified Practitioner, Points of You® Certified Practitioner, Light Therapy by Quantum and Light Work©, Reiki, Tibetan Bowl Sound Therapy

เกี่ยวกับ องค์ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองที่โค้ชอาร์ตศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในการโค้ชชิ่ง

MBTI_square.png

Myers Briggs Type Indicator (MBTI®)

เครื่องมือดัชนีชี้วัดบุคลิกภาพที่ถูกออกแบบตามทฤษฎีของ คาร์ล ยุง (Jung) เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพได้ง่ายขึ้น โดยผลการประเมินของคุณสามารถช่วยระบุพรสวรรค์เฉพาะตัวเบื้องต้นของคุณได้ ทำให้คุณเข้าใจตัวเอง เข้าใจถึงแรงจูงใจ และจุดเด่นตามธรรมชาติของคุณ รวมถึงศักยภาพด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตัวคุณเอง

Passion-test-facilitator-logo.png

The Passion Test

เครื่องมือที่ทรงพลัง ด้วยกระบวนการที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นที่จะค้นพบตัวเอง เข้าใจว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคุณ 5 ลำดับแรกคืออะไร ทำให้คุณมองเห็นชีวิตของคุณในภาพรวม และชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆ แล้วชีวิตคุณต้องการอะไร รวมถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่อิ่มเต็มและมีความหมายในแบบที่คุณต้องการ

DYL-Certified-Coach-Logo.jpg

Designing Your Life (DYL) Coaching

การโค้ชโดยใช้เครื่องมือในการออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิดแบบนักออกแบบ หรือ Design Thinking เครื่องมือและกระบวนการการโค้ชที่คิดค้นโดย บิล เบอร์เนตต์ และ เดฟ อีวานส์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ประยุกต์ใช้ Design Thinking เข้ากับการออกแบบชีวิตจริง และเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตร Designing Your Life วิชายอดนิยมแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ABNLP-MasterPrac-design-1NEW-1.png

Neuro Linguistic Programming (NLP)

ศาสตร์จิตวิทยาประยุกต์ที่ผสมผสานหลากหลายทฤษฏี แนวความคิด เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้คุณไปถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายตามที่คุณต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย NLP จะเน้นการทำความเข้าใจต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการสื่อสาร การใช้ภาษาทั้งที่ใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด และการปรับความคิด ปรับอารมณ์ และการกระทำ

IIN.png

Integrative Nutrition Health Coaching (IIN)

การโค้ชชิ่งเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ศาสตร์นี้เน้นแนวคิดของ Bio Individuality ที่เชื่อว่าทุกคนมีความเป็นปัจเจก ไม่มีหนึ่งคำตอบเดียวสำหรับทุกคน เพราะทุกคนแตกต่างกัน อาหารของคนคนหนึ่ง อาจเป็นยาพิษต่ออีกคนหนึ่งก็เป็นได้ และศาสตร์นี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่า Primary Food หรือ อาหารหลักของเรา ซึ่งคือ Physical Activity, Relationships, Career, และ Spirituality มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพที่ดีมากกว่า Secondary Food หรืออาหารที่เรารับประทานเข้าไป

emotion-code-square.png

The Emotion Code (Energy Healing)

ศาสตร์นี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย Dr.Bradley Nelson ซึ่ง Emotion Code ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์เชิงพลังงาน (Energy Healing) ที่สามารถเข้าไปปรับสมดุลพลังงานภายในร่างกาย เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น โดยใช้การสื่อสารกับจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) ผ่านการทำ Muscle Testing เพื่อระบุและดึงอารมณ์ลบที่ติดค้างในจิตใจและร่างกายที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตออกมา ซึ่งจะส่งผลให้พลังงานในตัวคุณถูกปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้น บรรเทาอาการเจ็บป่วยทางกายและใจ

Cognitive Behavior Therapy (CBT)

วิธีการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม โดยการบำบัดวิธีนี้จะเน้นการพูดคุย เพื่อบำบัดกับปัญหาที่เราต้องการแก้ไข พิจารณากระบวนการการเกิดขึ้นของอารมณ์ พฤติกรรม และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของความคิดและพฤติกรรม โดยใช้ความคิดและพฤติกรรมของคุณเองเป็นเครื่องมือในการออกจากปัญหา

Phototherapy โดย Points of You®

การ์ดรูปภาพบำบัดของ Points of You® ได้ถือกําเนิดขึ้นโดยผู้คิดค้นชาวอิสราเอล 2 ท่าน คือ Yaron Golan และ Efrat Shani ทั้งสองคนได้ค้นพบวิธีการสื่อสารโดยการใช้ภาพเป็นสื่อกลางผสมผสานกับการใช้คํา และคําถาม ช่วยให้คุณค้นพบมุมมองของตัวเองผ่านการสังเกตและสะท้อนผ่านรูปภาพ เพื่อทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น เห็นมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้คุณได้เปิดมุมมองใหม่ต่อชีวิต สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ และพัฒนาตัวเองได้อย่างตรงจุดตามเป้าหมายที่คุณต้องการ

และอื่นๆ อีกมากมาย

bottom of page