top of page
Winter Scenery

Workshop:
Finding Fulfillment in Life

ค้นหาสิ่งสำคัญที่เติมเต็มและมีความหมาย

เพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบฉบับของคุณเอง

ชีวิตที่มีความหมาย
เริ่มต้นด้วยความชัดเจนจากภายใน

เคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าเราเกิดมาทำไม เราใช้ชีวิตในแต่ละวันไปเพื่ออะไร สิ่งสำคัญของชีวิตคืออะไร บางทีเราอาจใช้เวลาในการทำสิ่งต่างๆ วิ่งวุ่นจัดการชีวิตที่มีอะไรต้องทำมากมาย จนลืมตัวตน ลืมความเป็นตัวเอง ลืมความสำคัญของชีวิตที่มีคุณค่าของเราในแต่ละวันไป


โค้ชเคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาด้วยตัวเอง โค้ชเข้าใจดีค่ะว่าความวุ่นวายของโลกภายนอกนั้นอาจถาโถมจนทำให้เราละเลยที่จะให้ความสำคัญของตัวเราเองว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต ความสุขของชีวิตของเราคืออะไรกันแน่ โค้ชเห็นความสำคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้ จึงตัดสินใจทำเวิร์คช็อปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ โค้ชเชื่อว่าเวิร์คช็อปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่ต้องการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเอง ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา และออกแบบชีวิตของตัวเอง ในแบบที่เราต้องการจริงๆ 

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่...  

 • ไม่แน่ใจในทิศทางของชีวิตที่ใช่ ไม่ชัดเจนว่าอยากทำอะไรในชีวิต 

 • ประสบความสำเร็จในชีวิตตามแบบ Traditional มีการงานที่มั่นคง การเงินที่ดี แต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่อิ่มเต็ม ไม่มีความสุข

 • รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่สำคัญขาดหายไปในชีวิต และอยากที่จะค้นหาว่ามันคืออะไร

 • ต้องการพัฒนาตัวเอง สร้างความแตกต่างให้กับชีวิต และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • ต้องการรู้จักและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น

 

Workshop: Finding Fulfillment in Life นี้จะสามารถเพิ่มความชัดเจนให้กับคุณ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ 

 • รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น เพิ่มความชัดเจนว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตคุณคืออะไร 

 • ค้นพบ Passion 5 อันดับแรกที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณ รู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตขึ้นอีกครั้ง

 • เรียนรู้แนวทางและเคล็ดลับในการชีวิตอย่างมีอิ่มเต็มและมีความหมาย

 • เลือกทิศทางเดินชีวิตด้วยหัวใจ โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

 • เริ่มต้นออกแบบชีวิตที่คุณต้องการที่จะใช้ ชีวิตที่ใช่ในแบบฉบับของคุณเอง

รูปแบบการเรียนรู้

 • การเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านกระบวนการที่เรียบง่าย ทรงพลัง และเป็นระบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การแสดงความเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ  โดยโค้ชจะเป็นเพียงผู้ช่วยนำกระบวนการในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปฏิบัติและตกผลึกด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) แบบที่ไม่สามารถหาได้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นให้คุณมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมผ่านการปฏิบัติมากกว่าเพียงแค่ทฤษฎี

 • บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน เป็นกันเอง คลาสละ 6-8 คน ซึ่งเป็นขนาดที่พอดีกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการมีชีวิตในแบบที่ตรงกับใจและตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง

 • ผู้ที่ต้องการออกแบบชีวิตตามนิยามของตัวเอง เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความหมาย และรู้สึกอิ่มเต็มจากภายใน

 • ผู้ที่กำลังเผชิญกับ mid-life challenge ไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองที่แท้จริง และต้องการทิศทางที่ชัดเจนในชีวิต

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. Workshop 1 วัน และเอกสารประกอบการเรียน

 2. กระบวนการค้นหาสิ่งที่สำคัญในชีวิต โดยใช้เครื่องมือ the Passion Test ลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกา

 3. Ongoing Support สามารถปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรได้ผ่านทางไลน์เป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเรียนจบ

ค่าอบรม

5,900 บาท

“Knowing Yourself Is The Beginning Of All Wisdom.”
― Aristotle

bottom of page