top of page
Designing Your Dream Life
Frozen Field

ใช้ชีวิตอย่างที่คุณฝันไว้

DSC01534_edited.jpg

จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถออกแบบชีวิตในฝัน และมีเครื่องมือที่สามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้


เราทุกคนต่างมีชีวิตในฝัน แต่บางครั้งสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน กลับไม่ใช่ความฝันของเรา และก็ไม่รู้จะทำยังไง ให้ความฝันนั้นเป็นไปได้ขึ้นมา

 • อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันยังไม่ใช่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี

 • อยากมีชีวิตที่สมดุลกว่านี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ในแบบที่ตัวเองมีความสุข

 • มีความฝันแต่ไม่รู้ว่า จะเดินไปอย่างไรดี

 • ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเอายังไง จะไปทางไหนดี

 • ภาระหน้าที่ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมากเสียจน ไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้

หากคุณมีคำถามนี้อยู่ในใจ มาลองค้นหา และ ออกแบบชีวิตในฝันของคุณ ในคลาส Designing Your Dream Life โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือสุดฮิตจาก Silicon Valley วิชาออกแบบชีวิต จาก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ตอนนี้ลองจินตนาการดูว่า จะดีแค่ไหน ถ้าคุณสามารถ

 • ตื่นขึ้นมาในทุกวันอย่างมีพลังและสดชื่น เพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่จะทำให้ชีวิตเป็นดังฝันมากขึ้นทุกๆวัน

 • ใช้ชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จในแบบที่ตนเองนิยาม ตรงกับความรู้สึกข้างใน รู้สึกสบายใจ

Designing Your Dream Life
Calm Woman
Course Overview: What's Included

สิ่งที่คุณจะได้จาก Workshop นี้

 • ค้นพบตัวเองผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมองเห็นคุณค่าของชีวิตและการทำงาน เจอศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และกำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานที่ลงตัวและมีความหมายในทุกๆด้านของชีวิต

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งโจทย์การออกแบบชีวิตที่ดี และฝึกตั้งโจทย์ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการลงมือทำต่อได้

 • เรียนรู้วิธีสร้างทีมออกแบบชีวิตของคุณเอง เพื่อต่อยอดสิ่งที่คุณสนใจได้อย่างสนุกและมีความหลากหลายมากขึ้น

 • ฝึกคิดและวางแผนการหาประสบการณ์ในแบบฉบับของ Design Thinking โดยผู้เรียนจะได้ใช้เครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้ทันที

 • เรียนรู้วิธีลงมือสร้างประสบการณ์ต้นแบบ (Prototype) อย่างรวดเร็ว และโมเดลการเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต ทำให้รู้สึกมั่นใจและกล้าตัดสินใจลงมือทำมากยิ่งขึ้น

Ready to change your life?

SCHEDULE YOUR COACHING SESSION TODAY!

bottom of page